Pro Marosfő Egyesület

A PRO MAROSFŐ EGYESÜLET alapítási dokumentációja szerint, melynek székhelye Vasláb község, Marosfő falu, Hargita megye, az egyesület célkitűzése a turizmus ösztönzése és fejlesztése.

Az egyesület célja közérdekű, közösségi tevékenységek lebonyolítása, vagy esetenként olyan tevékenységeké, melyek a tagok érdekeit szolgálják, nem vagyoni jellegűek, ugyanakkor megfelelnek az egyesület alapító okiratában szereplő céloknak és célkitűzéseknek.

Az Egyesület célkitűzései:

 • Agroturisztikai és falusi turisztikai programok szervezése és előkészítése, turisztikai programok, ajánlatok reklámozása.
 • A rotációs rendszerek összeállítása és ellenőrzése az Egyesület keretén belül a turisták megfelelő körülmények közötti elszállásolására.
 • A szolgáltatások szintjének javítása egy adott tevékenységi körön belül.
 • Tevékenységek, marketing programok szervezése és közös lebonyolítása.
 • A tagok támogatása a projektek kivitelezésében.
 • Tájékoztató és reklám jellegű anyagok előkészítése és megjelentetése, egyes kiadványok publikálása.
 • A kreativitás ösztönzése a helység keretén belül létező természetes és geofizikai források ésszerű felhasználásának területén.
 • Az ötletek, megoldások, műszaki eljárások, alkalmazó tanulmányok és kutatások cseréjének könnyítése, tapasztalatcsere különböző menedzserek és partnerek között, a tagok problémáinak jobb és közös megoldására és a jellegzetes tevékenységek összehangolására.
 • Az állami szervezetekkel való partnerség fejlesztése az e téren létező igények jobb teljesítése érdekében.
 • A szakmai követelmények és felkészültség javítása.
 • Minőségi dokumentációkhoz való hozzáférés és hasznos információk közlése a falusi turizmus területén.
 • Belföldi és külföldi, hasonló szervezettekkel való kapcsolat kialakítása.
 • Reklám célú, képzési tevékenységek, találkozók, megbeszélések, tanfolyamok lebonyolítása az egyesület céljai szerint.
 • Belföldi és nemzetközi vásárokon és kiállításokon való részvétel.
 • A tagok jogainak támogatása.
 • Az Egyesület tagjainak érdekeit szolgáló más tevékenységek lebonyolítása.